• Buurtbeurs_poster
  • Buurtbeurs_flyer

Ontwerp poster en flyer voor het project Buurtbeurs in opdracht van SO&T. Een project om buurtbewoners actief bij hun leefomgeving en medebewoners te betrekken.